ayat bergerak


Click here for Myspace Layouts

Tuesday, 15 May 2012

SUBTOPIK PERDAGANGAN TINGKATAN EMPATTingkatan 4
1.      Asas – asas di dalam perdagangan
a)      Keperluan dan kehendak manusia
b)      Pengeluaran dan Sistem Barter
c)      Pengkhususan Dalam Pengeluaran

2.      Unsur di dalam perdagangan
a)      Maksud – Perdagangan, Pengeluaran, Perniagaan dan Bantuan Perniagaan
b)      Peranan kerajaan di dalam perniagaan

3.      Perniagaan di dalam negeri
a)      Maksud perniagaan di dalam negeri
b)      Proses pengedaran berlaku
c)      Fungsi / ciri dan kelebihan  peruncit kecil-kecilan
d)     Jenis-jenis peruncit kecil-kecilan
e)      Jenis-jenis perniagaan runcit besar-besaran
f)       Perniagaan borong
- jenis-jenis  pemborong
- maksud ejen
                   g)  Dokumen – dokumen di dalam perniagaan di dalam negeri

              4. Perniagaan Antarabangsa
a)  Maksud perniagaan antarabangsa
 b) Kepentingan perniagaan  antarabangsa
c) Dokumen-dokumen yang digunakan untuk perniagaan antarabangsa

5.      Industri kecil dan sederhana

a)      Maksud industri kecil dan sederhana
b)      Ciri –ciri industri kecil dan sederhana
c)       Kepentingan industri kecil dan sederhana
d)     Masalah yang dihadapi oleh IKS  dan cara mengatasinya.
e)      Jenis-jenis jalinan perniagaan dengan industri berat

6.      Pemilikan perniagaan

a)      Cara untuk memulakan perniagaan
b)      Faktor yang dipertimbangkan untuk  memulakan perniagaan
c)      Cara mengendalikan perniagaan
d)     Jenis-jenis pemilikan perniagaan

7.      Perlaburan

a)      Maksud perlaburan
b)      Maksud pelabur dan speculator
c)      Jenis- jenis perlaburan
d)     Jenis-jenis syer
e)      Perbandingan saham dengan syer
f)       Peranan Bursa Saham Kuala  Lumpur
g)      Faktor  yang boleh mempengaruhi harga sahamNo comments:

Post a Comment