ayat bergerak


Click here for Myspace Layouts

Tuesday, 15 May 2012

Bab 2: Unsur Dalam Perdagangan

Bantuan Perniagaan 

Antara bantuan-bantuan perniagaan:-

(a)
                     
                               Bank

(b)
            
       
          Insurans

(c)
                      
                             Pengangkutan

(d)
              
                              Promosi

(e)
             
                      Pergudangan

(f)
         
        

         Komunikasi (Telefon, Faks, Televisyen dan Radio)

Bab 2: Unsur-unsur Dalam Perdagangan


Bab 1: Asas Perdagangan


TEKNIK MENJAWAB


PANDUAN UNTUK MENJAWAB SOALAN PEPERIKSAAN SPM PERDAGANGAN   


  KERTAS 1
- perlu menjawab semua tajuk.
- fakta atau tajuk kecil dalam bab akan turut ditanya.
- banyakkan menjawab soalan-soalan latih tubi objektif.
- soalan akan mudah dijawab apabila selalu membuat latih tubi
- JUMLAH SOALAN 40
     KERTAS 2
-Terdapat 8 bahagian di dalam menjawab soalan di dalam kertas 2
a)  Bahagian 1
- Anda mesti faham format dan membiasakan diri melihat kertas soalan SPM.
- Baca soalan dengan teliti dan kaji kehendak soalan.
- Ingat, anda akan rugi besar jika anda tahu jawapan tetapi tidak memahami  kehendak soalan.
- Contoh-contoh soalan:
            1. Nyatakan kepentingan pengkontenaan di dalam perniagaan masa kini?
            2. Terangkan maksud kepentingan yang diinsuranskan dalam prinsip insurans ?
b) Bahagian 2
- Lihat jumlah markah, biasanya 1 isi untuk 1 markah.
- Dapatkan lebih jumlah isi berbanding jumlah markah.
- Contoh-contoh soalan :
            1. Mengapa sesetengah barang tidak perlu diiklankan ?          (4 markah)
            2. Apa itu bank?                                                                    (5 markah)
c) Bahagian 3
- Pertimbangkan markah adalah pada isi. Banyak isi banyak lah markah anda
- Penerangan kepada isi masih diberi markah jika huraian bukan menerangkan sesuatu 
    yang  telah jelas.
- Soalan “ Terangkan / Jelaskan – perlu huraian.
- Contoh-contoh soalan :
            1. Terangkan fungsi peruncit ?
            Jawapan : Modal kecil. Adapun dikatakan modal kecil ini ialah jumlah  
yang besar. Contoh RM 1000. Dengan modal kecil ini peniaga akan menyediakan peralatan yang secukupnya misalnya seorang penjual pisang goreng akan membeli pisang, minyak,kuali dan lain-lain lagi. (Calon ini mendapat 1 markah sahaja)
-Jawapan yang perlu diberi : Berhampiran dengan tempat pelanggan-memudahkan pelanggan membeli barang. Boleh membeli secara kreadit bagi pelanggan tetap  
( Calon ini mendapat 4 markah)
            d) Bahagian 4
            - Bentuk jawapan anda tidak menjadi faktor penentu markah
            - Anda boleh persembahkan di dalam bentuk yang anda sukai kecuali soalan perbezaan lebih 
              baik dijawab di dalam bentuk T
e) Bahagian 5
            -  Format soalan terkini mewajibkan anda menjawab soalan kajian kes.
            - Biasakan diri menjawab soalan kajian kes
            - Kes yang diberi hanya sekadar membantu anda mencari skop jawapan. Jawapan  perlu 
              dikaitkan dengan kes.
  -Adakalanya jawapan ada di dalam soalan – tidak selalu.
f) Bahagian 6
- Beri contoh yang releven
- Contoh : khidmat lepas jualan – menghantar barang ke rumah pelanggan
                  Risiko – kecurian dan kebakaran
          g)Bahagian 7
            - Ada yang tidak ditolak markah
            - Contoh salah ejaan, ayat yang tidak gramatis.
            h) Bahagian 8
            - Boleh jawab lebih daripada 4 soalan

SUBTOPIK PERDAGANGAN TINGKATAN EMPATTingkatan 4
1.      Asas – asas di dalam perdagangan
a)      Keperluan dan kehendak manusia
b)      Pengeluaran dan Sistem Barter
c)      Pengkhususan Dalam Pengeluaran

2.      Unsur di dalam perdagangan
a)      Maksud – Perdagangan, Pengeluaran, Perniagaan dan Bantuan Perniagaan
b)      Peranan kerajaan di dalam perniagaan

3.      Perniagaan di dalam negeri
a)      Maksud perniagaan di dalam negeri
b)      Proses pengedaran berlaku
c)      Fungsi / ciri dan kelebihan  peruncit kecil-kecilan
d)     Jenis-jenis peruncit kecil-kecilan
e)      Jenis-jenis perniagaan runcit besar-besaran
f)       Perniagaan borong
- jenis-jenis  pemborong
- maksud ejen
                   g)  Dokumen – dokumen di dalam perniagaan di dalam negeri

              4. Perniagaan Antarabangsa
a)  Maksud perniagaan antarabangsa
 b) Kepentingan perniagaan  antarabangsa
c) Dokumen-dokumen yang digunakan untuk perniagaan antarabangsa

5.      Industri kecil dan sederhana

a)      Maksud industri kecil dan sederhana
b)      Ciri –ciri industri kecil dan sederhana
c)       Kepentingan industri kecil dan sederhana
d)     Masalah yang dihadapi oleh IKS  dan cara mengatasinya.
e)      Jenis-jenis jalinan perniagaan dengan industri berat

6.      Pemilikan perniagaan

a)      Cara untuk memulakan perniagaan
b)      Faktor yang dipertimbangkan untuk  memulakan perniagaan
c)      Cara mengendalikan perniagaan
d)     Jenis-jenis pemilikan perniagaan

7.      Perlaburan

a)      Maksud perlaburan
b)      Maksud pelabur dan speculator
c)      Jenis- jenis perlaburan
d)     Jenis-jenis syer
e)      Perbandingan saham dengan syer
f)       Peranan Bursa Saham Kuala  Lumpur
g)      Faktor  yang boleh mempengaruhi harga saham